Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Sumy częściowe

Zadanie 70 – Wyłączanie sum częściowych dla wybranego pola

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

W tabeli przestawnej wyłącz pokazywanie sum częściowych tylko dla pola Oferta.

  1. W zakresie tabeli przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki w kolumnie Oferta na komórkę zawierającą nazwę dowolnej oferty lub na komórkę z w wierszu sumy częściowej dowolnej oferty.
  2. Na wyświetlonej liście odznacz opcję Suma częściowa Oferta (Subtotal Oferta).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

  4. Sumy częściowe dla poszczególnych typów ofert nie będą wyświetlane w Tabeli Przestawnej.