Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Funkcja WEŹ DANE TABELI

Zadanie 86 – Wyłącz automatyczne generowanie formuły WEŹDANETABELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Weź dane tabeli.xlsx

W ustawieniach programu Excel istnieje możliwość wyłączenia automatycznego generowania formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA). Zmiana ta jest zmianą globalną i będzie dotyczyła wszystkich skoroszytów uruchamianych na komputerze.

  1. W grupie Narzędzia Tabel Przestawnych (PivotTable Tools) przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
  2. Odszukaj rozwiń listę i Opcje (Options).
  3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa5d4e85.PNG

  4. Na rozwiniętej liście odznacz Generuj funkcję WEŹDANETABELI (Generate GetPivotData)

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa5f1e34.PNG

  • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).