Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 13 – Układ klasyczny

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx

Do Excela w wersji 2003 układ klasyczny, był domyślnym układem tabeli przestawnej. Charakterystyczna dla tego układu jest niebieska siatka tabeli w ramach, której można przeciągać poszczególne pola.

Wstaw do nowego arkusza tabelę przestawną w układzie klasycznym. W tabeli podsumuj Ilość osób w podziale na Kraje i na Lata.

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną.
 2. Prawym klawiszem myszki kliknij na podgląd tabeli przestawnej, a następnie z listy wybierz Opcje tabeli przestawnej (PivotTable Options).
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

 4. W okienku Opcji Tabeli Przestawnej (PivotTable Options) przejdź do karty Wyświetlanie (Display).
 5. Odszukaj i kliknij na karcie Wyświetlanie (Display) opcję Układ klasyczny tabeli przestawnej (Classic PivotTable layout).
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa

Opis wygenerowany automatycznie

 7. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając przycisk OK.
 8. W arkuszu pojawi się siatka tabeli przestawnej w układzie klasycznym.
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie

  Uwaga! Jeżeli klikniesz na komórkę poza tabelą przestawną, siatka zniknie.

 10. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Kraj do obszaru Upuść pola wierszy tutaj (Drop Row Fields Here).
 11. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML97ac309.PNG

 12. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Rok do obszaru Upuść pola kolumn tutaj (Drop Column Fields Here).
 13. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML97d6c01.PNG

 14. Z listy Pola tabeli przestawnej (PivotTable Fields) przeciągnij Liczbę osób do obszaru Upuść pola wartości tutaj (Drop Value Fields Here).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML97f6be8.PNG

Poprawnie przygotowaną tabelę przestawną w układzie klasycznym prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie