Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie elementów

Zadanie 24 – Lista pól

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie.xlsx

Ukrywanie / wyświetlanie Listę Pól Tabeli Przestawnej (PivotTable Field List).

  1. Kliknij na dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML328bf5e.PNG

  3. Z prawej strony ekranu zostanie wyświetlona lista Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields).
  4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML32c161a.PNG

  5. Kliknij na dowolną komórkę poza zakresem Tabeli Przestawnej. Lista Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields) zostanie ukryta.
  6. Ponownie kliknij na dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej. Lista Pola Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields) zostanie wyświetlona.