Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Formatowanie warunkowe

Zadanie 23 – Formatowanie warunkowe (paski danych)

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Formatowanie warunkowe.xlsx

W Tabeli Przestawnej zastosuj formatowanie warunkowe w postaci Pasków Danych (Data Bars).

 1. W zakresie Tabeli Przestawnej kliknij na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową lub zaznacz zakres komórek, które chcesz sformatować.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne (Home), wybierz Formatowanie warunkowe (Conditional formatting), Paski Danych (Data bars).
 3. Wybierz jeden z dostępnych stylów.
 4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 5. Formatowanie warunkowe zostanie zastosowane do wcześniej zaznaczonej komórki lub zakresu zaznaczonych komórek.
 6. W sąsiedztwie zaznaczonej komórki lub zakresu zaznaczonych komórek odszukaj i kliknij przycisk Opcje formatowania (Formatting options).
 7. Wybierz trzecią z pośród dostępnych opcji zastosowania formatowania warunkowego.
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

 9. Do tabeli przestawnej zostanie zastosowane formatowanie warunkowe przypominające wykres słupkowy (bar).
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 11. Oddzielnie zastosuj formatowanie warunkowe dla sum końcowych (grand total) wierszy i kolumn.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie