Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Funkcja WEŹ DANE TABELI

Zadanie 85 – Wprowadzanie obliczeń obok Tabeli Przestawnej

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Weź dane tabeli.xlsx

Porównaj liczbę turystów w roku 2019 i 2018, którzy wykupili wakacje w poszczególnych rodzajach ofert. Obliczenia dokonaj bez generowania formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA).

Aby wykonać obliczenie na wartościach z tabeli przestawnej bez generowania formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) należy, wprowadzając do komórki formułę lub obliczenie, wpisywać adresy komórek z klawiatury.

  1. Do pustej komórki G5 wprowadź z klawiatury następujące obliczenie:
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  3. Zatwierdź obliczenie wciskając na klawiaturze klawisz ENTER.
  4. Skopiuj formułę do pozostałych komórek w kolumnie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie