Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Układ raportu tabeli przestawnej

Zadanie 12 – Powtarzanie etykiet

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie Pracuj w pliku Układ raportu.xlsx w tabeli przestawnej z zadania 9.

W tabeli przestawne z zadania 9. powtórz w pustych komórkach w kolumnie Rok numery lat.

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie tabeli przestawnej.
  2. Na wstążce pojawi się nowa grupa narzędzi Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools). W ramach tej grupy narzędzi przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i rozwiń listę ukrytą pod ikonką Układ raportu (Report layout).
  4. Z rozwiniętej listy wybierz opcję Powtórz wszystkie etykiety elementów (Repeat All Item Lebels).
  5. Obraz zawierający tekst, oprogramowanie, Strona internetowa, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

  6. W efekcie w kolumnie A w każdej komórce został powtórzony numer roku. Gotową tabelę prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Działanie to można odwrócić klikając ikonkę Nie powtarzaj etykiet elementów (Do Not Repeat Items Labels)