Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Sumy końcowe

Zadanie 67 – Sumy końcowe

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

W Tabeli Przestawnej wyświetl sumy końcowe dla wierszy i dla kolumn.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. Na wstążce w grupie narzędzi Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools), przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i kliknij ikonkę Sumy końcowe (Grand Totals).
  4. Z listy wybierz opcję Włącz dla wierszy i dla kolumn (On for Rows and Columns).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e599b17.PNG

  6. Do Tabeli Przestawnej zostaną wstawione wiersz i kolumna podsumowująca.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie