Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 77 – Usuwanie pola obliczeniowego

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pola Obliczeniowe.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu

Z tabeli przestawnej usuń pole obliczeniowe Zaokrąglone Punkty.

 1. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 2. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kliknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Wstawianie pola obliczeniowego (Insert Calculated Field).
 5. Rozwiń listę Nazwa (Name) i wybierz z niej pole Zaokrąglone Punkty.
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

 7. Kliknij przycisk Usuń.
 8. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając przycisk OK.
 9. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 10. Z Tabeli Przestawnej i z listy pól zostało usunięte pole Zaokrąglone Punkty.
 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).