Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana formuł podsumowujących

Zadanie 50 – Ustawienia pola wartości

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo

Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Podsumowanie wartości.xlsx

Ustawienia pola wartości (Value Field Settings) to opcja dostępna w każdej wersji Excela po kliknięciu prawym klawiszem myszki na dowolną wartość liczbową w tabeli przestawnej.

W przygotowanej już tabeli przestawnej zmień formułę podsumowującą na Średnią (Average) korzystając z Ustawień pola wartości (Value Field Settings).

  1. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolna wartość liczbową w ramach tabeli przestawnej.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz Ustawienia pola wartości (Value Field Settings).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

  4. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Ustawienia pola wartości (Value Field Settings).
  5. W polu Nazwa niestandardowa (Custom Name) wprowadź Średni Wiek.
  6. Na liście Podsumuj pole wartości według (Summarize value field by) zaznacz Średnią (Average).
  7. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
  8. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie

Opis wygenerowany automatycznie

  9. W tabeli przestawnej pojawią się wyniki formuły średnia.
  10. Za pomocą formatowania liczb, zaokrąglij w tabeli przestawnej liczby do wartości całkowitych.

Z gotowej tabeli przestawnej możemy się dowiedzieć, że średni wiek kobiety, która kupiła w naszym biurze podróży wakacje w Chinach to 39 lat, mężczyzny to 45 lat.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie