Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wstawianie Tabel Przestawnych

Zadanie 3 – Wstawianie Tabeli Przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie pracuj w pliku Wstawianie Tabel Przestawnych.xlsx

Podsumuj liczbę turystów w podziale na lata.

 1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie danych źródłowych – arkusz Biuro podróży.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 3. Następnie z listy rozwijanej wybierz opcję Z tabeli / zakresu (Table / range)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 6. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie dane z zakresu od komórki A1 do komórki J1129.
 7. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 8. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 10. Do nowego arkusza wstaw Tabelę Przestawną postępując zgodnie z punktami od 1. do 7. z Zadania 1.
 11. Na liście pól tabeli przestawnej zaznacz pole Rok i pole Liczba osób.
 12. Zauważ, że oba pola zostały automatycznie podsumowane w obszarze wartości tabeli przestawnej. Stało się tak, gdyż oba pola zawierają dane liczbowe.
 13. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8733a2.PNG

 14. Przeciągnij pole Rok z obszaru Wartości (Values) do obszaru Wierszy (Rows).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Gotową tabelę przestawną przedstawia poniższy rysunek.

Przykładowa interpretacja danych z tabeli przestawnej: W roku 2016 z naszego biura podróży na wakacje wyjechało 1 278 turystów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie