Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Obliczenia w Tabeli Przestawnej

Zadanie 76 – Modyfikacja pola obliczeniowego

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pola Obliczeniowe.xlsx w Tabeli Przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu

Zmienione zostały zasady przyznawania. Za każde wydane 12 zł przyznawany jest 1 punkt. Wprowadź zmiany do istniejącego już Pola obliczeniowego Punkty.

 1. Na wstążce programu przejdź do karty Analiza (Analyze)[1].
 2. W grupie narzędzi Obliczenia (Calculations) odszukaj i kliknij ikonkę Pola, Elementy i Zestawy (Fields, Items, & Sets).
 3. Z wyświetlonej listy wybierz Pole obliczeniowe (Calculated Field).
 4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Wstawianie pola obliczeniowego (Insert Calculated Field).
 6. Rozwiń listę Nazwa (Name) i wybierz z niej pole Punkty.
 7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 8. W polu Formuła (Formula) wprowadź niezbędne zmiany do formuły. Formuła powinna mieć następującą postać:
 9. =’Wartość rezerwacji’/12

 10. Zatwierdź zmiany klikając przycisk Modyfikuj (Modify).
 11. Zamknij okienko klikając przycisk OK.
 12. W efekcie wartości w tabeli przestawnej zostaną przeliczone.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 • W starszych wersjach programu karta ta nazywa się Opcje (Options).