Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Model danych

Zadanie 72 – Wstawianie modelu danych

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Dotyczy programu w wersji Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 365.

Model danych pozwala na tworzenie raportu Tabeli Przestawnej w oparciu o kilka źródeł danych.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Model danych.xlsx

Wykonaj analizę sprzedaży (Wartość rezerwacji) w podziale na Handlowców i Oferty.

Zauważ, że dane potrzebne do wykonania analizy znajdują się w dwóch różnych arkuszach: Sprzedaż i Handlowcy.

Wspólnym elementem, za pomocą którego można połączyć dane z tabel jest Numer rezerwacji.

 1. W arkuszu Sprzedaż sformatuj zakres danych jako Tabelę.
 2. Przejdź na wstążce programu do karty Narzędzia Główne (Home), a następnie kliknij ikonkę Formatuj jako tabelę (Format as table).
 3. Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst, design Opis wygenerowany automatycznie

 4. Z galerii stylów wybierz, dowolny styl tabeli.
 5. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Równolegle Opis wygenerowany automatycznie

 6. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Formatowanie jako tabeli (Format as Table).
 7. Upewnij się, że program wykrył cały zakres danych oraz, że zaznaczona jest opcja Moje tabela ma nagłówki (My table has headers).
 8. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 10. Zakres danych zostanie sformatowany jako Tabela (Table).
 11. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1d16ef0a.PNG

 12. Na wstążce programu przejdź do karty Projektowanie (Design) w grupie Narzędzia Tabel (Table Tools).
 13. Na lewym końcu wstążki programu w grupie Właściwości (Properties) odszukaj pole Nazwa tabeli (Table name) i zmień domyślną nazwę Tabela1 na Sprzedaż.
 14. Nową nazwę tabeli zatwierdź wciskając na klawiaturze klawisz ENTER.
 15. Zmiana nazwy tabeli ułatwi tworzenie modelu danych w tabeli przestawnej.

  C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1d201795.PNG

 16. Powtórz czynności opisane w poprzednich punktach, aby sformatować zakres danych z arkusza Handlowcy jako Tabelę, a następnie zmień domyślną nazwę tabeli na Handlowcy.
 17. Wróć do arkusza zawierającego tabelę Sprzedaż i kliknij dowolną komórkę w zakresie tej tabeli.
 18. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę Tabela Przestawna (Pivot Table).
 19. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e8781.PNG

 20. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Tworzenie tabeli przestawnej.
 21. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył tabelę Sprzedaż.
 22. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja utworzenia tabeli przestawnej w Nowym arkuszu (New worksheet).
 23. Zaznacz znajdujące się w dolnej części okienka pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych (Add this data to the Data Model).
 24. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML319b2f84.PNG

 25. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 26. Do nowego arkusza zostanie wstawiona tabela przestawna.
 27. Na liście Pola tabeli przestawnej widoczne są nazwy kolumn z tabeli Sprzedaż. Kliknij nazwę karty Wszystkie (All), aby wyświetlić wszystkie tabele dodane do modelu danych.
 28. Zauważ, że nazwy tabel rozdzielone są linią. Linia ta oznacza, że tabele nie są jeszcze ze sobą połączone.

  Ciemniejszy nagłówek w ikonce jednej z tabel oznacza tabelę aktywną.

  Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  Łączenie tabel za pomocą relacji

 29. Na wstążce programu w grupie Narzędzia Tabel Przestawnych (PivotTable Tools) przejdź do karty Analiza (Analyze).
 30. Odszukaj i kliknij ikonkę Relacje (Relationships).
 31. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML31a82bcb.PNG

 32. W oknie Zarządzanie relacjami (Manage Relationships) kliknij przycisk Nowy (New).
 33. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

 34. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Tworzenie relacji (Create Relationship).
 35. Z listy Tabela (Table) wybierz tą tabelę do której chcesz przyporządkować nowe informacje. W przykładzie jest to tabela Sprzedaż.
 36. Z listy Kolumna (obiekt obcy) Column (Foreign) wybierz nazwę kolumny, będącej kluczem przyporządkowywania informacji. W przykładzie jest to kolumna Numer rezerwacji.
 37. Z listy Tabela pokrewna (Related Table) wybierz nazwę tabeli, z której pobierasz dane.
 38. Z listy Pokrewna kolumna (obiekt podstawowy) Related Column (Primary) wybierz nazwę kolumny, będącej kluczem przyporządkowywania informacji. W przykładzie jest to kolumna Numer rezerwacji.
 39. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 40. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

 41. Utworzona relacja pojawi się na liście wszystkich dostępnych relacji w oknie Zarządzania relacjami
 42. Kliknij przycisk Zamknij (Close).
 43. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 44. Na liście Pól Tabeli Przestawnej (PivotTable Fields) rozwiń zawartość tabeli Handlowcy i wstaw do obszaru Wierszy (Rows) pole Handlowiec.
 45. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 46. Wyświetl listę pól z tabeli Sprzedaż.
 47. Z tabeli Sprzedaż do obszaru Kolumn (Columns) wstaw pole Oferta, a do obszaru Wartości (Values) Wartość rezerwacji.
 48. Gotowy raport Tabeli Przestawnej analizujący sprzedaż w podziale na Handlowców i Oferty przedstawia poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie