Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wykresy przestawne

Zadanie 89 – Wyświetlanie przycisków pól na wykresie

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Zadanie Wyświetlanie przycisków pól na wykresie

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Wykresy przestawne.xlsx

Na wykresie przestawnym domyślnie wyświetlone są przyciski pól. Można ukryć wszystkie lub wybrane przyciski pól.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdf98b90.PNG

Na wykresie ukryj wszystkie przyciski pól.

  1. Na wstążce programu przejdź w grupie Narzędzi wykresów przestawnych (PivotChart Tools) do karty Analiza (Analyze).
  2. Następnie odszukaj ikonkę Przyciski pól (Field Buttons) i rozwiń ukrytą pod nią listę.
  3. Z listy wybierz opcję Ukryj wszystko (Hide All)
  4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  5. Na wykresie zostaną ukryte wszystkie przyciski pól.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, diagram Opis wygenerowany automatycznie

Aby ponownie wyświetlić przyciski pól na wykresie przestawnym, należy odznaczyć opcję Ukryj wszystko (Hide All).