Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 95 – Niejednolity typ danych

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Przeglądając dane źródłowe do tabeli przestawnej, z łatwością zauważysz, że w kolumnie Sprzedaż oprócz danych liczbowych są puste komórki oraz dane tekstowe (powtórzone tytuły kolumn).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ddb6c00.PNG

Na podstawie tak przygotowanego zakresu danych wstaw do tego samego arkusza tabelę przestawną podsumowującą Sprzedaż w podziale na Towary i Regiony.

  1. Na liście Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields) zaznacz pola: Towar, Region, Sprzedaż.
  2. Ze względu na puste komórki[1] oraz na dane tekstowe, pole Sprzedaż zostało automatycznie umieszczone w obszarze Wierszy (Rows).

  3. Przenieś pole Sprzedaż z obszaru Wierszy (Rows) do Wartości (Values).
  4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  5. Zmień formułę podsumowującą Sprzedaż z Licznika (Count) na Sumę (Sum). Patrz Zadanie 1. Licznik.
  6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  7. Jednym z elementów pojawiających się w etykietach kolumn i wierszy są nawy użytych pól.
  8. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1ddfbd59.PNG

  9. Za pomocą filtrów usuń z tabeli przestawnej zbędne pola.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

  • W programie w wersji Excel 365, Excel 2016 i Excel 2019 puste komórki nie mają wpływu na tworzenie tabeli przestawnej.