Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Funkcja WEŹ DANE TABELI

Zadanie 83 – Kopiowanie formuły WEŹDANETABELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Weź dane tabeli.xlsx w tabeli przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Kopiowanie formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) jest możliwe dopiero po zamianie wprowadzonych na sztywno Elementów na odwołania do komórek. Pozostałe argumenty formuły pozostają bez zmian.

Za pomocą formuły WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) uzupełnij raport wartościami z Tabeli Przestawnej.

 1. W komórce K5 wygeneruj formułę WEŹDANETABELI (GETPIVOTDATA) odwołując się do komórki B5 w Tabeli Przestawnej.
 2. Wygenerowana formuła ma następującą postać:
 3. =WEŹDANETABELI(„Liczba osób”;$A$3;”Kraj”;”Chorwacja”;”Rok”;2016)

 4. Wprowadzone na sztywno elementy: nazwę kraju i numer roku, należy zamienić na adresy komórek zawierających nazwę kraju i numer roku, które nas interesują czyli na adresy komórek J5 i K4.
 5. Za pomocą ikonki Wstaw funkcję (Insert function ) wyświetl okienko Argumentów funkcji (Function Arguments).
 6. W okienku przejdź do pola Element1 i zastąp wpisaną tam nazwę kraju adresem komórki $J5. Formuła będzie później kopiowana na pozostałe wiersze i kolumny w raporcie, dlatego też został wprowadzony symbol $ blokujący kolumnę w adresie komórki.
 7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 8. W okienku przesuń suwakiem listę argumentów w dół i odszukaj argument Element2.
 9. Wpisany numer roku 2016 zmień na odwołanie do komórki K$4. Pamiętaj o zablokowaniu numeru wiersza w adresie komórki.
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 11. Zatwierdź wprowadzone zmiany i zamknij okienko klikając przycisk OK.
 12. Zmiany do formuły można też wprowadzać bezpośrednio z klawiatury na Pasku formuły (Formula Bar) lub w komórce. Po wprowadzeniu wszystkich zmian formuła będzie miała następującą postać:
 13. =WEŹDANETABELI(„Liczba osób”;$A$3;”Kraj”;$J5;”Rok”;K$4)

 14. Poprawnie uzupełniony raport prezentuje poniższy rysunek

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie