Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie elementów

Zadanie 26 – Lista pól – sortowanie

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie.xlsx

Domyślnie nazwy pól wyświetlane są w kolejności danych źródłowych.

Dotyczy wersji programu Excel 365, Excel 2013 lub nowszej.

Posortuj nazwy pól w kolejności alfabetycznej.

  1. Kliknij na dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. W obszarze Pól tabeli przestawnej (PivotTable Fields) odszukaj i rozwiń listę Narzędzia (Tools).
  3. Na liście zaznacz opcję Sortuj od A do Z (Sort A to Z)
  4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

  5. Nazwy pól zostaną ułożone w kolejności alfabetycznej. Jest to pomocne rozwiązanie w przypadku źródeł danych zawierających wiele kolumn.
  6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

  7. Aby wrócić do domyślnej kolejności wyświetlania pól, na liście narzędzi należy wybrać opcję Sortuj według kolejności źródeł danych (Sort in Data Sort Order).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie