Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Model danych

Zadanie 73 – Zliczanie unikalnych wartości

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Przygotuj raport Tabeli Przestawnej, w którym sprawdzisz do ilu krajów, każdy z handlowców sprzedał wakacje w ramach poszczególnych ofert. Do Tabeli Przestawnej dodaj także Fragmentator (Slicer) pozwalający filtrować tabelę ze względu na rok.

 1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną, pamiętaj o dodaniu danych do modelu danych.
 2. Na liście Pól Tabeli Przestawnej rozwiń zawartość tabeli Handlowcy i wstaw do obszaru Wierszy (Rows) pole Handlowiec.
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 4. Wyświetl listę pól z tabeli Sprzedaż.
 5. Do obszaru Kolumn (Columns) wstaw pole Oferta.
 6. Do obszaru Wartości (Values) wstaw pole Kraj.
 7. W tabeli została zastosowana domyślnie formuła Licznik (Count) zliczająca wszystkie nie puste komórki z pola Kraj w podziale na Oferty i Handlowców.
 8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 9. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolną wartość liczbową w ramach tabeli przestawnej.
 10. Z wyświetlonej listy wybierz Ustawienia pola wartości (Value Field Settings).
 11. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 12. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Ustawienia pola wartości (Value Field Settings).
 13. Na liście Podsumuj pole wartości według (Summarize value field by) odszukaj i kliknij Liczność unikatowych wartości (Distinct Count).
 14. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Dane w raporcie tabeli zostaną przeliczone. Gotową tabelę prezentuje poniższy rysunek.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja danych: Alicja w ramach oferty First minute sprzedała wakacje do 4 krajów. Tymi krajami są: Egipt, Grecja, Hiszpania i Turcja.

W celu sprawdzenia szczegółów dla każdej wartości liczbowej, wystarczy komórkę z tą wartość dwukrotnie kliknąć (Patrz Zadanie 1. Pokazywanie szczegółów).