Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 61 – narastające udziały %

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx w Tabeli Przestawnej przygotowanej w poprzednim zadaniu.

Uzupełnij informacje w tabeli przestawnej z poprzedniego zadania o miesięczne udziały procentowe i skumulowane (narastające) udziały procentowe.

  1. Do obszaru Wartości (Values) przeciągnij jeszcze dwa razy pole Numer rezerwacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  1. W przedostatniej kolumnie tabeli przestawnej – Liczba z Numer rezerwacji 3, wyświetl wartości jako % sumy kolumny.
  2. Wyświetl listę Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej %sumy kolumny (% of Column Total).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML22ec954e.PNG

  1. W ostatniej kolumnie tabeli przestawnej – Liczba z Numer rezerwacji 4, zmień sposób wyświetlania wartości na % sumy bieżącej w (% Running Total in).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML22eda595.PNG

  1. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okienko Pokazywanie wartości jako (Show Values As).
  2. Narastające udziały procentowe obliczasz w podziale na miesiące, dlatego z listy Pole podstawowe (Basis Field) wybierz Datę rezerwacji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

 1. Gotową tabelę przestawną prezentuje poniższy rysunek.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML195cad8c.PNG

Przykładowa interpretacja danych: Klienci, którzy kupili wakacje w maju stanowią 11,48% wszystkich klientów. Klienci, którzy kupili wakacje w okresie od stycznia do maja stanowią łącznie 20,98% klientów z tego roku.