Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Filtrowanie i Sortowanie Tabel Przestawnych

Zadanie 39 – Sortowanie tabeli – więcej opcji sortowania

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Filtrowanie i Sortowanie.xlsx

Tabele przestawną o układzie kompaktowym posortuj:

 • Oferty malejąco według Liczby osób.
 • Nazwy Krajów rosnąco według Liczby osób.

Sortowanie Ofert

 1. W komórce Etykiety wierszy (Row labels) rozwiń listę filtrowania.
 2. W górnej części wyświetlonej listy upewnij się, że wybrane zostało pole Oferta.
 3. Następnie kliknij Więcej opcji sortowania (More Sort Options)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12a0d068.PNG

 5. Na ekranie pojawi się okienko Sortowanie (Sort).
 6. Z dostępnych opcji sortowania (sort options) wybierz Malejąco (od Z do A) według (Decsending (Z to A) by).
 7. Z rozwijanej listy wybierz nazwę pola, według którego sortujesz tabelę, w przykładzie jest to Suma z Liczby osób (Sum of Liczba osób).
 8. Zatwierdź ustawienia sortowania klikając przycisk OK.
 9. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12a388d1.PNG

 10. Dane w tabeli przestawnej zostały posortowane malejąco według ofert.

Sortowanie Krajów

W ramach każdej oferty posortuj rosnąco według liczby osób nazwy krajów..

 1. W komórce Etykiety wierszy (Row labels) rozwiń listę filtrowania.
 2. W górnej części wyświetlonej listy upewnij się, że wybrane zostało pole Kraj.
 3. Następnie kliknij Więcej opcji sortowania (More Sort Options)
 4. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12b9f50d.PNG

 5. Na ekranie pojawi się okienko Sortowanie (Sort).
 6. Z dostępnych opcji sortowania (sort options) wybierz Rosnąco od (A do Z) według (Ascending (A to Z) by).
 7. Z rozwijanej listy wybierz nazwę pola, według którego tabela jest sortowana, w zadaniu jest to Suma z Liczby osób (Sum of Liczba osób).
 8. Zatwierdź ustawienia sortowania klikając przycisk OK.
 9. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12bae0e4.PNG

 10. W tabeli przestawnej w ramach każdej oferty kraje zostaną posortowane rosnąco według liczby turystów.

Fragment posortowanej tabeli przedstawia poniższy rysunek

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML12bf20b8.PNG