Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana formuł podsumowujących

Zadanie 49 – Zmiana nazw kolumn tabeli przestawnej

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Podsumowanie wartości.xlsx w tabeli przestawnej z poprzedniego zadania.

W tabeli przestawnej z poprzedniego zadania zmień tytuły kolumn na następujące:

  • Kierunek
  • Wiek min
  • Wiek max
  • Średni wiek
  • Ilość turystów
  1. Kliknij komórkę A3, zwierającą tekst Etykiet wierszy.
  2. Z klawiatury wprowadź nowy tytuł kolumny Kierunek.
  3. Zatwierdź zmianę wciskając na klawiaturze Enter.
  4. Podobnie postępuj w kolejnych kolumnach.
  5. Po zakończeniu zmian tabela przestawna powinna wyglądać tak jak ta na poniższym rysunku.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Równolegle Opis wygenerowany automatycznie

Nazwa kolumny nie może być taka sama jak nazwa istniejącego już pola.