Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Grupowanie danych

Zadanie 63 – Grupowanie dat – kwartały

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Podsumuj ilość rezerwacji w ujęciu kwartalnym i miesięcznym.

  1. W tabeli przestawnej z poprzedniego zadania, kliknij prawym klawiszem myszki na skrót nazwy dowolnego miesiąca.
  2. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group).
  3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

  4. Na ekranie komputera pojawi się okienko Grupowanie (Grouping).
  5. Na liście Według (By) domyślnie wybrana jest opcja Miesiące (Months).
  6. Dodatkowo zaznacz opcję Kwartały (Quarters).
  7. Zatwierdź ustawienia sortowania klikając przycisk OK.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Dane w tabeli przestawnej zostaną zgrupowane w kwartały i w miesiące, tak jak na poniższym rysunku.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

Przykładowa interpretacja danych: W marcu dokonano 20 rezerwacji. W pierwszym kwartale roku dokonano 85 rezerwacji.