Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 55

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Jaki procent rocznej sprzedaży stanowi sprzedaż lipca?

Jaki procent rocznej sprzedaży stanowi sprzedaż w trzecim kwartale?

  1. Do arkusza została wstawiona tabela przestawna podsumowująca Wartość rezerwacji zgrupowaną w Kwartały i Miesiące[1].
  2. W tabeli przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową.
  3. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej %sumy kolumny (% of Column Total).
  4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

  5. Tabela przestawna prezentuje procentowy udział poszczególnych miesięcy w całorocznej sprzedaży.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML19326a46.PNG

Przykładowa interpretacja danych: Sprzedaż lipca stanowi 15,68% całorocznej sprzedaży.

Sprzedaż trzeciego kwartału stanowi 48,88% całorocznej sprzedaży.

  • Patrz rozdział Grupowanie danych Zadanie 1. Grupowanie dat – miesiące, Zadanie 1. Grupowanie dat – kwartały