Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Pokazywanie wartości jako

Zadanie 59 – ranking

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Pokazywanie wartości jako.xlsx

Za pomocą tabeli przestawnej utwórz ranking krajów, według wartości sprzedaży.

  1. Do nowego arkusza wstaw tabelę przestawną. Do obszaru Wartości dwa razy przeciągnij pole Wartość rezerwacji, a do obszaru wierszy Kraj.
  2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

  3. Kliknij prawym klawiszem myszki na dowolną komórkę zawierającą wartość liczbową w kolumnie Suma z Wartość rezerwacji 2.
  4. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Pokaż wartości jako (Show Values As), a następnie z listy pomocniczej Porządkuj od największych do najmniejszych Rank Largest to Smallest).
  5. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML22b7af12.PNG

  6. Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okienko Pokazywanie wartości jako (Show Values As).
  7. Ranking sprzedaży tworzony jest według krajów, dlatego z listy Pole podstawowe (Base field) wybierz Kraj.
  8. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

  9. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.

W tabeli przestawnej pojawią się liczby reprezentujące pozycję każdego kraju w naszym rankingu. Jedynką został oznaczony Egipt, kraj do którego sprzedaż wakacji jest najwyższa. Jedenastką Monako, kraj najniższej sprzedaży.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie