Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Typowe problemy przy wstawianiu Tabel i Wykresów Przestawnych

Zadanie 92 – Niepoprawny format daty

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Typowe Problemy.xlsx

Wprowadzając datę do komórki Excela należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego formatu daty. Daty wprowadzone w niepoprawnym formacie należy konwertować do formatu rozpoznawalnego przez program.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Konwertuj daty do formatu rozpoznawalnego przez program Excel.

 1. Rozpocznij od zaznaczenia komórek zawierających daty w niepoprawnym formacie.
 2. Na wstążce w karcie Dane (Data) odnajdź i uruchom narzędzie Tekst jako kolumny (Text to columns).
 3. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, linia Opis wygenerowany automatycznie

 4. W Pierwszym oknie Kreatora konwersji tekstu na kolumny wybierz Rozdzielany typ danych (Delimited). Następnie kliknij przycisk Dalej (Next).
 5. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 6. W drugim oknie odznacz wszystkie Ograniczniki (Delimiters). W obszarze Ograniczniki pozostaw wszystkie pola wyboru puste, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).
 7. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 8. W ostatnim oknie Kreatora konwersji w obszarze Format danych w kolumnie (column data format) zaznacz opcję Data (Date) i z listy rozwijanej wybierz opis odpowiadający formatowi daty, w którym zostały one wprowadzone do komórek. W przykładzie jest to format Dzień Miesiąc Rok, czyli DMR (DMY).
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 10. W polu Miejsce docelowe (Destination) wskaż adres komórki, do której zostaną przeniesione poprawnie sformatowane daty.
 11. Kliknij przycisk Zakończ (Finish).

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie