Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Sumy końcowe

Zadanie 66 – Sumy końcowe

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Do nowego arkusza wstaw Tabelę Przestawną podsumowującą Wartość rezerwacji w podziale na Lata i Waluty.

Tabela powinna wyglądać, tak jak na rysunku poniżej.

Następnie wyłącz Sumy końcowe (Grand Total) dla wierszy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

Zauważ, że Sumy końcowe (Grand Total) dla wierszy (ostatnia kolumna Tabeli Przestawnej) sumują kwoty w różnych walutach. Do kwoty w EUR dodana jest kwota w PLN i w USD. W takich sytuacjach należy wyłączać Sumy końcowe.

  1. Kliknij dowolną komórkę w zakresie Tabeli Przestawnej.
  2. Na wstążce w grupie narzędzi Narzędzia Tabeli Przestawnej (PivotTable Tools), przejdź do karty Projektowanie (Design).
  3. Odszukaj i kliknij ikonkę Sumy końcowe (Grand Totals).
  4. Z listy wybierz opcję Włącz tylko dla kolumn (On for Columns Only).

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2e402d82.PNG

W efekcie Sumy końcowe dla wierszy nie są już wyświetlane w tabeli przestawnej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie