Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Grupowanie danych

Zadanie 65 – Grupowanie etykiet tekstowych

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

W tabeli przestawnej zgrupuj Kraje według Kontynentów (Europa, Azja, Afryka).

 1. Do nowego arkusza wstaw raport tabeli przestawnej, podsumowujący Wartość Rezerwacji i Liczbę osób w podziale na Kraje.
 2. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 3. Uporządkuj w tabeli przestawnej kraje, tak aby wszystkie kraje europejskie, azjatyckie i afrykańskie były obok siebie. Po uporządkowaniu etykiet wierszy tabela powinna wyglądać tak jak na rysunku poniżej[1].
 4. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 5. Zaznacz w tabeli nazwy wszystkich europejskich krajów, tak jak pokazano to na rysunku.
 6. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 7. Prawym klawiszem myszki kliknij w ramach zaznaczonego zakresu.
 8. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Grupuj (Group).
 9. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 10. Do tabeli została wstawiona grupa obejmująca wszystkie kraje europejskie.
 11. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 12. Kliknij komórkę zawierającą tekst Grupuj1 (Group1) i wprowadź nową nazwę grupy Europa.
 13. Zmianę nazwy grupy zatwierdź wciskając na klawiaturze klawisz ENTER.
 14. W ten sam sposób wstaw grupę Azja obejmującą Chiny, Izrael i Turcję oraz grupę Afryka obejmującą Egipt i Tunezję.
 15. Gotowy raport tabeli przestawnej w układzie kompaktowym (compact form) z wstawionymi grupowaniami przedstawia poniższy rysunek.
 16. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 17. Zauważ, że po zgrupowaniu krajów w kontynenty na liście pól dostępne jest nowe pole Kraj2, to pole przechowuje informacje o sposobie grupowania.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer Opis wygenerowany automatycznie

 • Przenoszenie etykiet – patrz Zadanie 1. Przenoszenie etykiet pól