Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Zmiana formuł podsumowujących

Zadanie 51 – Sumy częściowe

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Podsumowanie wartości.xlsx

W Tabeli Przestawnej oblicz ilu turystów kupiło wakacje w podziale na Oferty i Kraje. Dla każdej grupy Ofert w wierszu sumy częściowej dodaj informację o średnim wieku oraz o wieku najmłodszego i najstarszego turysty.

 1. Do nowego arkusza wstaw Tabelę Przestawną podsumowującą Wiek w podziale na Oferty i Kraje.
 2. Pola Oferta i Kraje umieść w obszarze Wierszy (Rows).
 3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML179a473e.PNG

 4. W Tabeli Przestawnej zmień formułę podsumowującą pole Wiek na Liczba (Count).
 5. Prawym klawiszem myszki kliknij na dowolną komórkę w tabeli przestawnej w kolumnie Suma z Wiek (Sum of Wiek).
 6. Na wyświetlonej liście odszukaj i kliknij opcję Podsumuj wartości według (Summarize values by), a następnie z pomocniczej listy wybierz Licznik (Count).
 7. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer Opis wygenerowany automatycznie

 8. W Tabeli Przestawnej kliknij prawym klawiszem myszki na komórkę w nagłówku wiersza sumy częściowej.
 9. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Ustawienia pól (Field settings).
 10. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML179ef4b0.PNG

 11. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Ustawienia pól (Field settings).
 12. W grupie Sumy częściowe (Subtotals) wybierz opcję Niestandardowe (Custom).
 13. Następnie na liście zaznacz Liczbę (Count), Średnią (Average), Maksimum (Max), Minimum (Min).
 14. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 15. Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 16. Do Tabeli Przestawnej zostaną wstawione dodatkowe wiersze sum częściowych z nowymi podsumowaniami.

C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTML17a1df74.PNG

Przykładowa interpretacja danych: W ofercie standardowej wyjechało na wakacje 227 turystów. Średni wiek turysty to 39 lat. Najstarszy turysta miał 75 lat, a najmłodszy 11.