Tabele Przestawne

0 of 97 lessons complete (0%)

Wykresy przestawne

Zadanie 87 – Wstawianie wykresu przestawnego

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Obraz zawierający symbol, Czcionka, zieleń, logo Opis wygenerowany automatycznie
pracuj w pliku Wykresy przestawne.xlsx

W oparciu o zakres danych wstaw kolumnowy (column) Wykres Przestawny, na którym zilustrujesz ilość turystów w podziale na Lata i wybrane przez nich rodzaje Ofert, dodaj do wykresu możliwość filtrowania według Krajów.

 1. Kliknij na dowolną komórkę w zakresie lub zaznacz cały zakres danych źródłowych.
 2. Na wstążce programu przejdź do karty Wstawianie (Insert) i kliknij ikonkę wykres przestawny (PivotChart)[1]
 3. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLddd539f.PNG

 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Utwórz wykres przestawny (Create PivotChart).
 5. W polu Tabela/zakres (Table/Range) upewnij się, że program wykrył wszystkie komórki ze źródłowego zakresu danych.
 6. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja wstawienia wykresu przestawnego do Nowego arkusza (New worksheet).
 7. Prawidłowe ustawienia pokazano na poniższym rysunku.

  Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz Opis wygenerowany automatycznie

 8. Zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.
 9. Do nowego arkusza zostanie wstawiony podgląd tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.
 10. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

 11. Zwróć uwagę na zmianę nazw obszarów na liście Pola wykresu przestawnego (PivotChart Fields).
 12. C:\Users\Marcin\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLde5a468.PNG

 13. Rozmieść etykiety pól tak jak zostało to pokazane na poniższym rysunku.
 14. Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, numer Opis wygenerowany automatycznie

 15. W arkuszu zostaną utworzone Tabela Przestawna i wykres ilustrujące dane z tabeli.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie

 • We wcześniejszych wersjach Excela należy w karcie Wstawianie (Insert) wybrać ikonkę Tabela Przestawna (PivotTable), a następnie z wyświetlonej listy Wykres Przestawny (PivotChart).