Excel

Modules

Other Lessons

Wprowadzanie i edytowanie formuł

Length: 10 minutesAuthor: margrzComplexity: Easy

W tej lekcji przyjrzymy się różnym metodom wprowadzania formuł, aby uczynić ten proces bardziej zrozumiałym i przyjaznym wszystkie opisane sposoby zilustrustowane zostaną przykładami. Kilka ważnych uwag na temat funkcji Wpisywanie funkcji rozpoczynamy zawsze od znaku równości. Dzięki nawiasom () wpisanym po nazwie Excel wie, że ma do czynienia z funkcją. Miedzy nawiasy wprowadzane są argumenty […]