Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Funkcja JEŻELI.BŁĄD

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

(IFERROR w angielskiej wersji Excela)

Funkcja JEŻELI.BŁĄD pozwala na obsługę błędów, które mogą wystąpić w wyniku działania innych funkcji lub formuł w Excelu. Pozwala ona zastąpić standardowy komunikat o błędzie inną wartością lub informacją.

Argumenty:

  1. Wartość – jest to wartość lub formuła, którą chcemy sprawdzić pod kątem błędu.
  2. Wartość_jeżeli_błąd – wartość, która zostanie zwrócona, jeśli pierwszy argument wygeneruje błąd.

Przykład z życia codziennego:

Wyobraź sobie, że próbujesz podzielić liczbę przez zero w kalkulatorze. Zamiast wyświetlenia błędu chciałbyś zobaczyć informację „Nie można dzielić przez zero”. To właśnie robi funkcja JEŻELI.BŁĄD.

Przykład zastosowania w Excelu:

Załóżmy, że w komórce A2 mamy wartość 5, a w komórce B2 wartość 0. Chcemy podzielić wartość z komórki A2 przez wartość z komórki B2.

Do komórki C2 wprawadzam poniższą formułę

=JEŻELI.BŁĄD(A2/B2; "Nie można dzielić przez zero")

Jeżeli w komórce B2 jest 0, to w komórce C2 pojawi się komunikat „Nie można dzielić przez zero”. Jeśli zmienisz wartość w komórce B2 na inną niż zero, w C2 zobaczysz wynik dzielenia.

Różnica między JEŻELI.BŁĄD a JEŻELI.ND:

Funkcja JEŻELI.BŁĄD obsługuje wszystkie typy błędów, takie jak #WARTOŚĆ!, #DZIEL/0!, #ND i inne. Zastępuje standardowy komunikat o błędzie określoną wartością lub komunikatem.

Funkcja JEŻELI.ND, natomiast, jest bardziej specyficzna. Obsługuje tylko błędy typu #ND. Jest to przydatne, gdy chcemy obsłużyć wyłącznie ten konkretny typ błędu, a pozostawiamy inne błędy nienaruszone.