Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DZIŚ

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: TODAY

Funkcja DZIŚ w Excelu zwraca bieżącą datę systemową. Jest to przydatne w wielu analizach i raportach, gdzie potrzebujemy dynamicznie odnosić się do aktualnej daty, na przykład do monitorowania terminów zwrotu wynajmowanego sprzętu.

Struktura argumentów funkcji DZIŚ:

=DZIŚ()

Opis argumentu:

  • Funkcja DZIŚ nie wymaga żadnych argumentów.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę wynajmującą sprzęt i chcesz monitorować terminy zwrotu wynajmowanego sprzętu. Chcesz również wiedzieć, które przedmioty są spóźnione, aby móc naliczyć odpowiednie opłaty za zwłokę.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Nazwa przedmiotu | Data wynajmu | Termin zwrotu | Status
-----------------|---------------|---------------|-------
Kamera | 2023-09-01 | 2023-09-10 |
Mikrofon | 2023-09-05 | 2023-09-15 |
Oświetlenie | 2023-09-12 | 2023-09-22 |

Aby określić status każdego przedmiotu (czy został zwrócony na czas, czy jest spóźniony), możesz użyć kombinacji funkcji DZIŚ i JEŻELI:

W komórce D2 wprowadź następującą formułę:

=JEŻELI(C2<DZIŚ(); "Spóźniony"; "Na czas")

Następnie przeciągnij formułę w dół, aby obliczyć status dla pozostałych przedmiotów.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

  1. Funkcja DZIŚ zwraca bieżącą datę systemową.
  2. Funkcja JEŻELI porównuje termin zwrotu z bieżącą datą.
  3. Jeśli termin zwrotu jest wcześniejszy niż bieżąca data, status ustawiany jest na „Spóźniony”. W przeciwnym razie status to „Na czas”.