Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Zaokrąglanie liczb

Funkcja ZAOKR.GÓRA

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: ROUNDUP

Funkcja ZAOKR.GÓRA w Excelu pozwala na zaokrąglenie liczby w górę do określonej liczby miejsc dziesiętnych. Jest to szczególnie użyteczne, gdy chcemy oszacować czas potrzebny do wykonania pewnej pracy, zakładając, że praca jest wykonywana w pełnych jednostkach czasu (np. pełnych godzinach).

Struktura argumentów funkcji ZAOKR.GÓRA:

=ZAOKR.GÓRA(liczba, liczba_miejsc)

Opis argumentów:

 • liczba – liczba, którą chcesz zaokrąglić w górę.
 • liczba_miejsc – liczba miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić liczbę.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracownik twojej firmy wykonuje pewne zadanie w tempie 2,5 godziny na jedno zadanie. Jeśli otrzymasz zlecenie na wykonanie 3 takich zadań, chcesz wiedzieć, ile pełnych godzin pracy jest potrzebnych, by je wszystkie wykonać.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Zadanie | Czas na zadanie (h)
-----------|----------------------
Zadanie 1 | 2,5
Zadanie 2 | 2,5
Zadanie 3 | 2,5

Aby dowiedzieć się, ile pełnych godzin potrzebujesz na wszystkie zadania, używasz formuły:

=ZAOKR.GÓRA(SUMA(B2:B4), 0)

Funkcję wstawiasz do komórki B5.

W sumie potrzebujesz 8 godzin, aby dokończyć wszystkie zadania, mimo że łączny czas pracy wynosi 7,5 godziny.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja sumuje łączny czas potrzebny na wykonanie wszystkich zadań w zakresie B2:B4.
 2. Zaokrągla wynik sumy w górę do najbliższej liczby całkowitej. Wynik sumy wynosi 7,5, a po zaokrągleniu w górę 8.
 3. Otrzymany wynik to łączna liczba pełnych godzin potrzebnych do wykonania zadań.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – w naszym przypadku obok tabeli w komórce B5.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne i trygonometryczne (Math & Trig Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ZAOKR.GÓRA (ROUNDUP).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba (Number), a następnie wpisz funkcję SUMA(B2:B4), zwracającą łączny czas potrzebny na wykonanie wszystkich zadań.
  • W polu Liczba miejsc (Number of digits) wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić wartość. W naszym przypadku chcemy zaokrąglić w górę do liczby całkowitej, więc wprowadzamy 0.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B5 zostanie wyświetlona liczba zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, wskazująca łączną ilość pełnych godzin potrzebnych do wykonania wszystkich zadań.