Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DATA

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: DATE

Funkcja DATA w Excelu pozwala na tworzenie daty na podstawie podanych wartości roku, miesiąca i dnia. Jest to przydatne w analizach i raportach, gdzie potrzebujemy skonstruować datę na podstawie dostępnych danych.

Struktura argumentów funkcji DATA:

=DATA(rok, miesiąc, dzień)

Opis argumentów:

 • rok – numer roku, który chcesz ustawić.
 • miesiąc – numer miesiąca, który chcesz ustawić.
 • dzień – numer dnia, który chcesz ustawić.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale zasobów ludzkich w firmie i chcesz obliczyć datę zakończenia okresu próbnego dla nowych pracowników, który trwa 3 miesiące.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Imię i nazwisko | Data rozpoczęcia pracy | Data zakończenia okresu próbnego
----------------|------------------------|----------------------------------
Anna Kowalska | 2023-01-15 |
Jan Nowak | 2023-02-01 |
Piotr Zieliński | 2023-03-10 |

Aby obliczyć datę zakończenia okresu próbnego, możesz użyć funkcji DATA.

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=DATA(ROK(B2); MIESIĄC(B2) + 3; DZIEŃ(B2))

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość 2023-04-15, co oznacza datę zakończenia okresu próbnego dla Anny Kowalskiej. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby obliczyć daty zakończenia okresu próbnego dla pozostałych pracowników.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja ROK pobiera numer roku z daty wprowadzonej do komórki B2.
  Więcej na temat funkcji ROK przeczytasz w lekcji Funkcja ROK.
 2. Funkcja MIESIĄC pobiera numer miesiąca z daty wprowadzonej do komórki B2.
  Więcej na temat funkcji MIESIĄC przeczytasz w lekcji Funkcja MIESIĄC.
 3. Funkcja DZIEŃ pobiera numer dnia z daty wprowadzonej do komórki B2.
  Więcej na temat funkcji DZIEŃ przeczytasz w lekcji Funkcja DZIEŃ.
 4. Powyższe trzy funkcje zostają zagnieżdżone w funkcji DATA.
 5. Do argumentu odpowiadającego liczbie miesięcy zostaje dodane liczba 3. Dzięki temu zabiegowi formuła zwróci datę zakończenia okresu próbnego, wypadającą trzy miesiące po dacie rozpoczęcia pracy

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DATA (DATE).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu rok (year) wprowadź nazwę funkcji ROK (YEAR), otwórz nawias, w arkuszu zaznacz komórkę B2, zamknij nawias.
  • W polu miesiąc(month) wprowadź nazwę funkcji MIESIĄC (MONTH), otwórz nawias, w arkuszu zaznacz komórkę B2, zamknij nawias. Za zamkniętym nawiasem dopisz +3.
  • W polu dzień(day) wprowadź nazwę funkcji DZIEŃ (DAY), otwórz nawias, w arkuszu zaznacz komórkę B2, zamknij nawias.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlona skonstruowana data.
 8. Przeciągnij formułę w dół, aby obliczyć daty zakończenia okresu próbnego dla pozostałych pracowników.