Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DZIEŃ

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: DAY

Funkcja DZIEŃ w Excelu zwraca dzień miesiąca z podanej daty, w zakresie od 1 do 31. Jest to przydatne w analizach i raportach, gdzie potrzebujemy wyodrębnić konkretny dzień z pełnej daty.

Struktura argumentów funkcji DZIEŃ:

=DZIEŃ(data)

Opis argumentu:

 • data – data, z której chcesz wyodrębnić dzień miesiąca.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale sprzedaży w firmie e-commerce i monitorujesz daty zakupów klientów. Chcesz nie tylko zidentyfikować, które dni miesiąca są popularne wśród klientów, ale także dowiedzieć się, który konkretny dzień miesiąca cieszy się największym zainteresowaniem.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


ID zamówienia | Data zakupu | Dzień zakupu
--------------|--------------|--------------
1001 | 2023-09-03 |
1002 | 2023-09-15 |
1003 | 2023-09-15 |
1004 | 2023-09-21 |

Aby uzyskać dzień miesiąca z daty zakupu, użyj funkcji DZIEŃ:

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=DZIEŃ(B2)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość 3, czyli numer dnia. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby obliczyć dzień zakupu dla wszystkich zamówień.

Teraz, aby dowiedzieć się, który dzień jest najpopularniejszy, możemy użyć funkcji LICZ.JEŻELI:

W komórce D2 wprowadź:

=LICZ.JEŻELI(C:C, C2)

Zatwierdź formułę i przeciągnij ją w dół. Okazuje się, że najwięcej zamówień zostało złożonych 15 dnia miesiąca.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja DZIEŃ bierze datę zakupu z kolumny Data zakupu i zwraca numer dnia z tej daty.
 2. Funkcja LICZ.JEŻELI liczy, ile razy dany dzień miesiąca pojawia się w kolumnie Dzień zakupu.
 3. Dzięki temu możesz łatwo zidentyfikować, który dzień miesiąca jest najbardziej popularny wśród klientów dokonujących zakupów.

Instrukcja wstawienia funkcji DZIEŃ za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DZIEŃ (DAY).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Data (Date), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z datą, z której chcesz wyodrębnić dzień miesiąca. W przykładzie jest to komórka B2
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony dzień miesiąca z wybranej daty.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.

Instrukcja wstawienia funkcji LICZ.JEŻELI za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C5 (lub wpisz ten zakres ręcznie).
  • Kliknij w polu Kryterium (Criteria), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę C2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce D2, zostanie wyświetlony wynik.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.