Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Zagnieżdżanie formuły LUB w formule JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Korzystając z funkcji „LUB” w kombinacji z funkcją „JEŻELI”, możemy określić, czy przynajmniej jeden z kilku warunków jest spełniony. Gdy te warunki zostaną spełnione, możemy podjąć konkretne działania.

Przykład biznesowy

Pracujesz w dziale HR firmy i masz za zadanie ocenić, czy pracownik kwalifikuje się do awansu. Aby pracownik mógł awansować, musi spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. Ma co najmniej 5 lat stażu pracy w firmie.
  2. Otrzymał ocenę roczną 5 (w skali 1-5).
  3. Potrafi pracować samodzielnie.

Przykład zastosowania w Excelu

Załóżmy, że:

  • w komórce B2 mamy staż pracy pracownika (w latach),
  • w C2 jego ocenę roczną,
  • w D2 informację o samodzielności w pracy (wartość „Tak” jeśli pracownik pracuje samodzielnie, „Nie” w przeciwnym wypadku).

W komórce E2 chcemy ustalić, czy pracownik dostaje awans. Formuła będzie wyglądać następująco:

=JEŻELI(LUB(B2 >= 5; C2 = 5; D2 = "Tak"); "Awans"; "Brak awansu")

Formuła działa następująco:

  • Funkcja LUB sprawdza każdy z warunków oddzielnie: czy staż pracy pracownika w B2 wynosi co najmniej 5 lat, czy jego ocena roczna w C2 jest równa 5 oraz czy pracownik pracuje samodzielnie (D2 = „Tak”).
  • Jeśli choć jeden z warunków jest spełniony, funkcja LUB zwraca wartość PRADA, a co za tym idzie funkcja JEŻELI zwraca „Awans”.
  • Jeżeli żaden z warunków nie jest spełniony, funkcja LUB zwraca wartość FAŁSZ, a funkcja JEŻELI zwróci „Brak awansu”.

Dzięki temu menedżerowie działu HR mogą łatwo i szybko ocenić, kto z pracowników kwalifikuje się do awansu na podstawie określonych kryteriów w Excelu.