Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Zaokrąglanie liczb

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: INT

Funkcja ZAOKR.DO.CAŁK w Excelu pozwala na zaokrąglenie liczby w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jest to przydatne, gdy chcemy unikać nadmiaru, na przykład podczas planowania zakupów hurtowych, które kwalifikują się do rabatów ilościowych.

Struktura argumentów funkcji ZAOKR.DO.CAŁK:

=ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)

Opis argumentów:

 • liczba – liczba, którą chcesz zaokrąglić w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę zajmującą się dystrybucją produktów spożywczych. Dostawcy oferują rabaty ilościowe przy zamówieniach hurtowych. Jeśli zamówisz pełne palety produktu, otrzymasz dodatkowy rabat. Jednak każda paleta musi być pełna, a każdy brakujący produkt na palecie sprawia, że tracisz rabat. Dlatego ważne jest, aby zamawiać produkty w ilościach, które pozwalają na pełne załadowanie palet.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Produkt | Zamówione jednostki
--------|---------------------
Jabłka | 257

Wiesz, że jedna paleta mieści 100 jabłek. Aby dowiedzieć się, ile pełnych palet możesz zamówić, używasz formuły:

=ZAOKR.DO.CAŁK(B2/100)

Funkcję wstawiasz do komórki C2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku jabłek, możesz zamówić 2 pełne palety, co daje łącznie 200 jabłek. Pozostałe 57 jabłek nie kwalifikują się do rabatu ilościowego, ponieważ nie tworzą pełnej palety.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje ilość zamówionych jednostek w komórce B2.
 2. Zaokrągla wynik dzielenia ilości zamówionych jednostek przez pojemność palety w dół do najbliższej liczby całkowitej. Mówiąc prościej odrzuca wszystko co znajduje się po przecinku.
 3. Otrzymany wynik to liczba pełnych palet, które można zamówić, aby skorzystać z rabatu ilościowego.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje matematyczne i trygonometryczne (Math & Trig Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję ZAOKR.DO.CAŁK (INT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba (Number), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę, zawierającą liczbę do zaokrąglenia – B2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce C2 zostanie wyświetlona liczba zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, reprezentująca ilość pełnych palet, które można zamówić.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie zaokrąglając liczby z kolumny B w dół.