Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja LITERY.MAŁE

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: LOWER

Funkcja LITERY MAŁE w Excelu konwertuje wszystkie litery w ciągu tekstowym na małe litery.

Struktura argumentów funkcji LITERY MAŁE:

LITERY MAŁE(tekst)
 • tekst – ciąg tekstowy, który chcesz skonwertować na małe litery.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz nad analizą danych i masz listę polskich województw, ale niektóre z nich są napisane wielkimi literami lub mieszanką wielkich i małych liter.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Województwo
"MAZOWIECKIE"
"Wielkopolskie"
"ŚLĄSKIE"

Aby uzyskać jednolite nazwy województw pisane małymi literami, używasz formuły:

=LITERY MAŁE(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszego województwa, wynik to „mazowieckie”.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Konwertuje wszystkie litery na małe litery.
 3. Otrzymany wynik to „mazowieckie”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz skonwertować tekst na małe litery – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję LITERY MAŁE (LOWER).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, którą chcesz skonwertować.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik konwersji.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie konwertując tekst na małe litery dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.