Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja PRAWY

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: RIGHT

Funkcja PRAWY w Excelu pozwala zwrócić określoną liczbę ostatnich znaków z ciągu tekstowego.

Struktura argumentów funkcji PRAWY:

PRAWY(tekst, [liczba_znaków])
 • tekst – ciąg tekstowy, z którego chcesz wyciągnąć ostatnie znaki.
 • liczba_znaków – opcjonalny argument określający, ile ostatnich znaków chcesz zwrócić. Jeśli zostanie pominięty, funkcja domyślnie zwraca jeden znak.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że analizujesz dane dotyczące numerów produktów. Chcesz wydobyć z tych numerów końcową część po myślniku.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Numer produktu
"PROD-1234"
"PROD-5678"
"PROD-9101"

Aby poznać końcową część numeru produktu, używasz formuły:

=PRAWY(A2, 4)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych. W przypadku pierwszego numeru produktu, wynik to „1234” (bo „PROD-1234” ma „1234” jako ostatnie znaki).

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Oblicza ostatnie 4 znaki w tym ciągu.
 3. Otrzymany wynik to „1234”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić ostatnie znaki tekstu – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję PRAWY (RIGHT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, z której chcesz wyciągnąć ostatnie znaki.
  • W polu liczba_znaków (number_of_characters) wpisz wartość, ile ostatnich znaków chcesz zwrócić, na przykład „4”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to 1234.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie obliczając ostatnie znaki tekstu dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.
 10. W opisywanym przykładzie wynikiem jest liczba, jednak ma ona format tekstowy!