Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja DZIEŃ.TYG

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: WEEKDAY

Funkcja DZIEŃ.TYG w Excelu zwraca numer dnia tygodnia odpowiadający danej dacie. Jest to przydatne w analizach i raportach, w których podstawą analizy jest konkretny dzień tygodnia.

Struktura argumentów funkcji DZIEŃ.TYG:

=DZIEŃ.TYG(liczba_kolejna;[zwracany_typ])

Opis argumentów:

 • liczba_kolejna – liczba reprezentująca datę, dla której chcemy określić dzień tygodnia.
 • zwracany_typ (opcjonalnie) – liczba określająca, jakie wartości mają być zwracane dla poszczególnych dni tygodnia. Lista kodów zostanie podpowiedziana automatycznie podczas wpisywania funkcji do komórki Excela.
Zwracany_typ Liczba zwracana przez funkcję
1 lub pominięty Tydzień zaczyna się w niedzielę (1) i kończy się w sobotę (7). Działa jak poprzednie wersje programu Microsoft Excel.
2 Tydzień zaczyna się w poniedziałek (1) i kończy się w niedzielę (7).
3 Tydzień zaczyna się w poniedziałek (0) i kończy się w niedzielę (6).
11 Tydzień zaczyna się w poniedziałek (1) i kończy się w niedzielę (7).
12 Tydzień zaczyna się w wtorek (1) i kończy się w poniedziałek (7).
13 Tydzień zaczyna się w środę (1) i kończy się w wtorek (7).
14 Tydzień zaczyna się w czwartek (1) i kończy się w środę (7).
15 Tydzień zaczyna się w piątek (1) i kończy się w czwartek (7).
16 Tydzień zaczyna się w sobotę (1) i kończy się w piątek (7).
17 Tydzień zaczyna się w niedzielę (1) i kończy się w sobotę (7).

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale HR w dużym przedsiębiorstwie i monitorujesz daty urlopów pracowników. Chcesz zidentyfikować, w którym dniu tygodnia pracownicy najczęściej zaczynają swój urlop.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


ID pracownika | Data rozpoczęcia urlopu | Dzień tygodnia
--------------|-------------------------|----------------
101 | 2023-01-03 |
102 | 2023-02-15 |
103 | 2023-03-15 |
104 | 2023-04-21 |
105 | 2023-05-11 |

Aby uzyskać dzień tygodnia z daty rozpoczęcia urlopu, użyj funkcji DZIEŃ.TYG z argumentem Zwracany_typ ustawionym na wartość 2 (tydzien rozpoczyna się w poniedziałek, któremu odpowiada liczba 1).

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=DZIEŃ.TYG(B2, 2)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się wartość 2, co oznacza, że pracownik rozpoczął urlop we wtorek. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby zwrócić dzień tygodnia dla wszystkich dat rozpoczęcia urlopu.

Teraz, aby dowiedzieć się, który dzień tygodnia jest najpopularniejszy wśród pracowników rozpoczynających urlop, możemy użyć funkcji LICZ.JEŻELI:

W komórce obok, np. D2, wprowadź:

=LICZ.JEŻELI(C:C, C2)

Zatwierdź formułę i przeciągnij ją w dół. Dzięki temu możemy zobaczyć, ile razy numery poszczególnych dni tygodnia pojawiają się w kolumnie C. Najczęściej powtarza się liczba 3, czyli najczęściej pracownicy rozpoczynają urlop w środy.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja DZIEŃ.TYG bierze datę rozpoczęcia urlopu z kolumny Data rozpoczęcia urlopu i zwraca dzień tygodnia, w którym pracownik rozpoczął urlop.
 2. Funkcja LICZ.JEŻELI liczy, ile razy dany dzień tygodnia pojawia się w kolumnie Dzień tygodnia.
 3. Dzięki temu możemy łatwo zidentyfikować, który dzień tygodnia jest najbardziej popularny wśród pracowników rozpoczynających urlop.

Instrukcja wstawienia funkcji DZIEŃ.TYG za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – komórkę C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję DZIEŃ.TYG (WEEKDAY).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba_kolejna (Serial_number), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z datą rozpoczęcia urlopu. W przykładzie jest to komórka B2.
  • W polu Zwracany_typ (Return_type) wpisz wartość 2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony numer dnia tygodnia, w którym pracownik rozpoczął urlop.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.

Instrukcja wstawienia funkcji LICZ.JEŻELI za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C6 (lub wpisz ten zakres ręcznie). Pamiętaj, że jeżeli zaznaczasz zakres komórek od konkretnej komórki do konkretnej komórki i funkcję zamierzasz kopiować, to taki zakres komórek musi być zamrożony przy pomocy symbolu dolara.
  • Kliknij w polu Kryterium (Criteria), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę C2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce D2, zostanie wyświetlony wynik.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.