Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Inspekcja formuł

Śledzenie poprzedników

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Kiedy mówimy o Śledzeniu poprzedników, mamy na myśli funkcjonalność Excela, która pozwala nam zobaczyć, skąd pochodzą dane do wyliczenia wartości w konkretnej komórce. Mówiąc prościej, jeśli masz komórkę z formułą, to możesz w łatwy sposób za pomocą narysowanych przez program strzałek zobaczyć, do których komórek odwołuje się formuła.

Omawiając temat śledzenia powiązań między komórkami, możemy komórki podzielić na:

  • komórki zależne – czyli komórki, zawierające formuły odwołujące się do innych komórek,
  • komórki poprzedniki – czyli komórki, do których odwołują się formuły wpisane do innych komórek

Przykład

  • Do komórki A1 została wprowadzona liczba 2
  • Do komórki B1 została wprowadzona liczba 5
  • Do komórki C1 została wprowadzona formuła =A1+B1

W tym przykładzie

  • Komórki A1 i B1poprzednikami
  • Komórka C1 jest komórką zależną.

Przykład