Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja DŁ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: LEN

Funkcja służy do określania długości ciągu tekstowego w Excelu. Pozwala uzyskać liczbę znaków w danym ciągu, włącznie ze spacjami.

Struktura argumentów funkcji DŁ:

DŁ(tekst)
 • tekst – ciąg tekstowy, którego długość chcesz poznać.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że pracujesz w dziale marketingu i masz listę tytułów reklam. Chcesz sprawdzić, które z nich przekraczają określoną liczbę znaków, przez co nie mogą być umieszczone w mediach społecznościowych.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Tytuł reklamy
„Wspaniała promocja!”
„Letnia wyprzedaż”
„Sprawdź nasze nowości”

Aby poznać długość każdego z tytułów, używasz formuły:

=DŁ(A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszego tytułu, wynik to 19 (bo „Wspaniała promocja!” ma 19 znaków, włącznie ze spacjami).

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Oblicza liczbę znaków w tym ciągu.
 3. Otrzymany wynik to 19.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik długości tekstu – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję DŁ (LEN).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, z której chcesz obliczyć długość tekstu.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik, który w tym jest równy 19 i odpowiada długości tekstu w komórce A2.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie obliczając długość tekstu dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.