Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja LICZ.JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: COUNTIF

Funkcji LICZ.JEŻELI używa się, kiedy chcemy zliczyć liczbę komórek, które spełniają określone kryterium. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy dowiedzieć się, ile razy dana wartość występuje w zakresie komórek. Dzięki tej funkcji nie musimy ręcznie liczyć poszczególnych wystąpień, ponieważ funkcja robi to za nas automatycznie.

Struktura argumentów funkcji LICZ.JEŻELI:

LICZ.JEŻELI(zakres; kryterium)
 • zakres – to zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium – wartość (lub wyrażenie), której szukamy w zakresie.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś menedżerem działu HR w firmie i posiadasz tabelę z informacjami o stanowiskach pracowników. Chciałbyś wiedzieć, ile osób pracuje na stanowisku „Kierownik”.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Stanowisko Imię
Kierownik Anna
Specjalista Tomasz
Kierownik Marek
Asystent Ewa
Kierownik Ola

Jeśli chcesz policzyć, ile osób pracuje na stanowisku „Kierownik”, możesz użyć formuły:

=LICZ.JEŻELI(A2:A6; "Kierownik")

W tym przypadku:

 • A2:A6 to zakres, w którym szukasz stanowiska „Kierownik”.
 • "Kierownik" to kryterium wyszukiwania.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 3, co oznacza, że trzy osoby pracują na stanowisku „Kierownik”.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Kierownik”.
 2. Dla każdego wystąpienia „Kierownik” w zakresie A2:A6, funkcja zlicza je.
 3. Wszystkie te wystąpienia są sumowane, co daje końcowy wynik 3.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B7.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od A2 do A6 (lub wpisz ten zakres ręcznie).
  • W polu Kryterium (Criteria) wprowadź wartość "Kierownik".
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B7, zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to 3 – oznaczający liczbę osób pracujących na stanowisku „Kierownik”.