Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja LICZ.PUSTE

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: COUNTBLANK

Funkcja LICZ.PUSTE jest używana do określania liczby pustych komórek w określonym zakresie. Jest to szczególnie przydatne w kontekście biznesowym, gdy chcemy szybko zidentyfikować brakujące dane lub informacje.

Struktura argumentów funkcji LICZ.PUSTE:

LICZ.PUSTE(zakres)
 • zakres – to zakres komórek, w których chcemy zliczyć puste komórki.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś koordynatorem projektu i masz arkusz z listą zadań dla członków zespołu. Chcesz szybko określić, ile zadań nie zostało jeszcze przydzielonych.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Zadanie Osoba odpowiedzialna
Przygotowanie prezentacji Anna
Analiza danych
Spotkanie z klientem Karol
Testowanie produktu Agnieszka
Przygotowanie dokumentacji

Jeśli chcesz określić, ile zadań nie zostało jeszcze przydzielonych, możesz użyć formuły:

=LICZ.PUSTE(B2:B6)

W tym przypadku:

 • B2:B6 to zakres, w którym chcemy policzyć ile komórek jest pustych.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 2, co oznacza, że dwa zadania z listy jeszcze nie zostały przydzielone.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B6 w poszukiwaniu pustych komórek.
 2. Kiedy funkcja znajduje pustą komórkę, zwiększa licznik o 1.
 3. Końcowy wynik, czyli 2, przedstawia liczbę pustych komórek w zakresie, co oznacza, że dwa zadania jeszcze nie mają przypisanej osoby odpowiedzialnej.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu Excela znajdź i kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik formuły, np. B7.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.PUSTE (COUNTBLANK).
 5. W oknie argumentów funkcji, kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek, które chcesz przeanalizować. Zakres komórek możesz także wpisać z klawiatury, np. B2:B6.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony wynik, w tym przypadku 2, co oznacza, że dwa zadania z listy jeszcze nie zostały przydzielone.

Warto dodać, że dokładna nazwa karty, grupy funkcji na wstążce może się różnić w zależności od wersji Excela.