Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Zagnieżdżanie formuły ORAZ w formule JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Zagnieżdżanie polega na umieszczaniu jednej funkcji wewnątrz drugiej, co pozwala na skomplikowane i precyzyjne obliczenia. Kombinując funkcje „ORAZ” z „JEŻELI”, możemy ustalić, czy spełnione są jednocześnie kilka kryteriów, a jeśli tak, wykonać określone działanie.

Przykład biznesowy

Załóżmy, że prowadzisz firmę i chcesz przyznać bonus pracownikowi na koniec roku, ale tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:

  1. Pracownik przekroczył wyznaczony dla niego cel sprzedaży.
  2. Otrzymał ocenę roczną równą co najmniej 4 (w skali 1-5).

Jeśli oba warunki są spełnione, pracownik dostaje bonus w wysokości 7000 EUR.

Przykład zastosowania w Excelu

Załóżmy, że w komórce A2 masz roczną sprzedaż pracownika w stosunku do wyznaczonego celu (w procentach), a w B2 jego ocenę roczną. W komórce C2 chcesz ustalić, czy pracownik dostaje bonus. Formuła będzie wyglądać następująco:

=JEŻELI(ORAZ(A2 >= 100%; B2 >= 5); 7000; 0)

Formuła działa następująco:

  • Funkcja ORAZ sprawdza oba warunki: czy sprzedaż pracownika w A1 osiągnęła lub przekroczyła wyznaczony cel (100%) oraz czy jego ocena roczna w B1 jest równa co najmniej 4.
  • Jeśli oba warunki są spełnione (ORAZ zwraca PRAWDA), funkcja JEŻELI zwraca 7000 (bonus).
  • Jeśli którykolwiek z warunków nie jest spełniony (ORAZ zwraca FAŁSZ), funkcja JEŻELI zwraca 0 (brak bonusu).

Dzięki temu menedżerowie działu HR mogą łatwo i szybko ocenić, kto z pracowników kwalifikuje się do bonusu rocznego w oparciu o proste kryteria w Excelu.