Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SUBTOTAL

Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE pozwala na wykonywanie różnych operacji obliczeniowych, takich jak sumowanie, obliczanie średniej czy zliczanie, na zestawie danych, który może być filtrowany. Główną zaletą tej funkcji jest to, że automatycznie dostosowuje się do filtrów arkusza, potrafi także ignorować ukryte wiersze.

Struktura argumentów funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE:

SUMY.CZĘŚCIOWE(funkcja_kod; zakres1; [zakres2]; ...)
  • funkcja_kod – określa, którą funkcję chcemy wykonać (np. 9 dla sumowania, 1 dla średniej, 2 dla zliczania). Kodów funkcji nie trzeba uczyć się na pamięć, są automatycznie podpoiwadane przy wprowadzaniu formuły do komórki.
  • zakres1, zakres2, … – zakresy, na których chcemy przeprowadzić operację.

Różnica w kodach funkcji:

Kiedy używasz kodów funkcji mniejszych niż 100, wartości z ukrytych wierszy są uwzględniane w obliczeniach. Natomiast używając kodów większych niż 100, wartości z ukrytych wierszy są ignorowane.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś menedżerem sprzedaży i posiadasz arkusz z miesięcznymi wynikami sprzedaży kilku przedstawicieli handlowych. Chcesz szybko obliczyć sumę sprzedaży i średnią sprzedaż.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Miesiąc Wynik sprzedaży
Styczeń 5000
Luty 5500
Marzec 4900
Kwiecień 5100
Maj 5300
  • Suma sprzedaży: =SUMY.CZĘŚCIOWE(9, B2:B6)
  • Średnia sprzedaży: =SUMY.CZĘŚCIOWE(1, B2:B6)

Wyniki:

  • Suma sprzedaży: 25 800
  • Średnia sprzedaży: 5 160

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

  1. Funkcja oblicza sumę wartości w zakresie B2:B6.
  2. Następnie oblicza średnią wartość z tego samego zakresu.