Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja MAX.WARUNKÓW

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: MAXIFS

Funkcji MAX.WARUNKÓW używa się, kiedy chcemy znaleźć maksymalną wartość w danym zakresie, ale tylko te, które spełniają pewne kryterium. Może to być przydatne na przykład wtedy, kiedy chcemy określić największą sprzedaż danego produktu w określonym dniu lub najwyższą ocenę zdobytą przez studenta z określonej specjalności.

Struktura argumentów funkcji MAX.WARUNKÓW:

MAX.WARUNKÓW(zakres_max; zakres_kryterium1; kryterium1; [zakres_kryterium2; kryterium2]...)
 • zakres_max – to zakres komórek, z którego chcemy znaleźć maksymalną wartość.
 • zakres_kryterium1 – zakres komórek, który chcemy przeszukać pod kątem pierwszego kryterium.
 • kryterium1 – pierwsze kryterium wyszukiwania.
 • zakres_kryterium2, kryterium2 (opcjonalnie) – kolejne zakresy i kryteria, jeśli chcemy uwzględnić więcej niż jedno kryterium.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś managerem produkcji w fabryce i posiadasz tabelę z ilościami wyprodukowanych sztuk różnych produktów w różne dni tygodnia. Chciałbyś dowiedzieć się, która była największa ilość wyprodukowana produktu „A” we wtorek.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Dzień tygodnia Produkt Ilość sztuk
Poniedziałek A 100
Wtorek A 150
Wtorek B 200
Środa A 50

Jeśli chcesz znaleźć największą ilość wyprodukowanego produktu „A” we wtorek, możesz użyć formuły:

=MAX.WARUNKÓW(C2:C5; A2:A5; "Wtorek"; B2:B5; "A")

 • A2:A5 to zakres, w którym szukasz dnia „Wtorek”.
 • B2:B5 to zakres, w którym szukasz produktu „A”.
 • C2:C5 to zakres, wśród którego chcesz znaleźć największą ilość wyprodukowanych sztuk produktu.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 150, co oznacza, że największa ilość produktu „A” wyprodukowana we wtorek to 150 sztuk.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A5 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Wtorek”.
 2. Wśród tych wystąpień „Wtorek”, funkcja bierze pod uwagę tylko te, które mają odpowiadającą im wartość „A” w zakresie B2:B5.
 3. Wśród tych dopasowanych komórek funkcja znajduje największą wartość w zakresie C2:C5, dając końcowy wynik 150.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce C6.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję MAX.WARUNKÓW (MAXIFS).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres_max (Max_Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C5, z którego chcemy znaleźć maksymalną wartość.
  • Kliknij w polu Zakres_kryterium1 (Criteria_Range1), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od A2 do A5, gdzie szukasz „Wtorek”.
  • W polu Kryterium1 (Criteria1) wprowadź wartość „Wtorek”.
  • Kliknij w polu Zakres_kryterium2 (Criteria_Range2), a następnie zaznacz zakres komórek od B2 do B5, gdzie szukasz „A”.
  • W polu Kryterium2 (Criteria2) wprowadź wartość „A”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce C6, zostanie wyświetlony wynik, który w przykładzie to 150 – oznaczający największą ilość produktu „A” wyprodukowaną we wtorek.