Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja SZUKAJ.TEKST

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: SEARCH

Funkcja SZUKAJ.TEKST w Excelu pozwala na znalezienie pozycji jednego tekstu wewnątrz innego tekstu. Dzięki niej możemy określić, gdzie w danym ciągu znaków zaczyna się określony fragment.

Należy pamiętać, że funkcja SZUKAJ.TEKST nie rozróżnia liter małych i wielkich.

Struktura argumentów funkcji SZUKAJ.TEKST:

=SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst; w_tekście; [początek])

Opis argumentów:

 • szukany_tekst – tekst, który chcesz znaleźć.
 • w_tekście – tekst, w którym chcesz przeszukać szukany_tekst.
 • początek – pozycja w tekście, od której zaczyna się wyszukiwanie. Jeśli pominiesz ten argument, wyszukiwanie rozpocznie się od początku tekstu. Ten argument jest opcjonalny.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że chcesz znaleźć pozycję symbolu @ w adresie e-mail.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Adres e-mail
"lukasz.malecki@dummymail.com"

Aby znaleźć pozycję symbolu @, używasz formuły:

=SZUKAJ.TEKST("@"; A2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to 13, co oznacza, że symbol @ znajduje się na 13-tej pozycji w adresie e-mail.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Znajduje pozycję symbolu @ w tekście.
 3. Otrzymany wynik to pozycja symbolu @ w adresie e-mail.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję SZUKAJ.TEKST (SEARCH).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Szukany tekst (Find text), wprowadź @.
  • W polu W tekście (Within text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przeszukania – A2.
  • W tym przykładzie pozostałe pola argumentów funkcji możesz pominąć – pozostaw je puste
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona pozycja symbolu @ w adresie e-mail.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać pozycje symbolu @ w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie znajdując pozycje symbolu @ w adresach e-mail z kolumny A.