Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje logiczne

Funkcja PRZEŁĄCZ

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

(SWITCH w angielskiej wersji Excela):

Funkcja PRZEŁĄCZ w Excelu umożliwia przeszukiwanie listy wartości i zwrócenie wyniku odpowiadającego pierwszemu dopasowaniu. Inaczej mówiąc, pozwala na porównanie jednej wartości z kilkoma innymi wartościami zapisanymi w formule i zwrócenie odpowiedniego wyniku dla sprawdzanego elementu.

Struktura argumentów funkcji PRZEŁĄCZ

Przełącz(wyrażenie, wartość1, wynik1, [wartość2, wynik2], ..., [wartość_domyślna])

  1. wyrażenie: Jest to stała wartość wprowadzona bezpośrednio do formuły, wartość wpisana do komórki lub wynik zwracany przez inną formułę, które chcemy porównać z określonymi wartościami.
  2. wartość1, wartość2, …: To są wartości, z którymi chcemy porównać wyrażenie. Funkcja przeszukuje te wartości w kolejności, w jakiej są wprowadzone do formuły.
  3. wynik1, wynik2, …: To są wyniki, które są zwracane jeżeli wyrażenie jest zgodne z porównywaną wartością. Każda wartość musi mieć przypisany wynik.
  4. wartość_domyślna (argument opcjonalny): Jeśli żadna z wcześniejszych wartości nie pasuje do wyrażenia, zwracany jest ten domyślny wynik. Jeśli nie podasz wartości domyślnej i żaden warunek nie zostanie spełniony, funkcja zwróci błąd #N/D!.
    Podanie tego argumentu funkcji pozwala uniknąć zagnieżdżania funkcji PRZEŁĄCZ w funkcji JEŻELI.ND lub w funkcji JEŻELI.BŁĄD

Dzięki funkcji PRZEŁĄCZ, zamiast wielu zagnieżdżonych funkcji JEŻELI można w prosty i przejrzysty sposób przetestować wiele warunków i zwrócić odpowiedni wynik.

Przykład z życia codziennego:

Wyobraź sobie, że idziesz do kawiarni i chcesz zamówić coś do picia. Masz do wyboru:

  1. Espresso
  2. Cappuccino
  3. Herbatę

Zakładając, że każdy z tych napojów ma inną cenę, chcesz wiedzieć, ile zapłacisz za swoje zamówienie i  dlatego sprawdzasz w menu cenę dla wybranego napoju. W analogiczny sposób działa funkcja PRZEŁĄCZ.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Załóżmy, że w komórce A2 wpisujesz wybór napoju („Espresso”, „Cappuccino” lub „Herbata”). Aby uzyskać cenę wybranego napoju do komórki B2, wprowadź funkcję PRZEŁĄCZ w następujący sposób:

=PRZEŁĄCZ(A2; "Espresso"; 10; "Cappuccino"; 12; "Herbata"; 8; "Nieznany napój")

Jeśli w komórce A2 wpiszesz „Espresso”, w komórce B2 zostanie zwrócona wartość 10 zł.
Jeśli wybierzesz „Cappuccino”, dostaniesz wartość 12, a jeśli „Herbata”, wartość to 8.
Dla każdego innego wpisu, który nie jest jednym z tych trzech napojów, zostanie zwrócone „Nieznany napój”. Jeżeli nie podasz w formule ostatniego elementu to formuła zwróci komunikat o błędzie.