Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje daty i godziny

Funkcja NUM.TYG

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: WEEKNUM

Funkcja NUM.TYG w Excelu zwraca numer tygodnia odpowiadający danej dacie. Jest to przydatne w analizach i raportach, w których podstawą analizy jest konkretny tydzień roku.

Struktura argumentów funkcji NUM.TYG:

=NUM.TYG(liczba_kolejna;[zwracany_typ])

Opis argumentów:

 • liczba_kolejna – data, dla której chcemy określić numer tygodnia.
 • zwracany_typ (opcjonalnie) – liczba określająca, od którego dnia zaczyna się tydzień. Domyślnie jest to 1 czyli niedziela.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że pracujesz w dziale sprzedaży w dużym przedsiębiorstwie i monitorujesz daty zamówień od klientów. Chcesz zidentyfikować, w którym tygodniu roku klienci najczęściej składają zamówienia.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


ID zamówienia | Data zamówienia | Numer tygodnia
--------------|-----------------|----------------
A101 | 2023-01-03 |
A102 | 2023-02-15 |
A103 | 2023-03-15 |
A104 | 2023-04-21 |
A105 | 2023-05-11 |

Aby uzyskać numer tygodnia z daty zamówienia, użyj funkcji NUM.TYG z argumentem Zwracany_typ ustawionym na wartość 2 (poniedziałek).

W komórce C2 wprowadź następującą formułę:

=NUM.TYG(B2, 2)

Po naciśnięciu klawisza ENTER w komórce pojawi się numer tygodnia, w którym klient złożył zamówienie. Następnie przeciągnij formułę w dół, aby zwrócić numer tygodnia dla wszystkich dat zamówień.

Teraz, aby dowiedzieć się, który tydzień roku jest najpopularniejszy wśród klientów składających zamówienia, możemy użyć funkcji LICZ.JEŻELI:

W komórce obok, np. D2, wprowadź:

=LICZ.JEŻELI(C:C, C2)

Zatwierdź formułę i przeciągnij ją w dół. Dzięki temu możemy zobaczyć, ile razy numery poszczególnych tygodni pojawiają się w kolumnie C. Najczęściej powtarza się numer tygodnia 15, czyli najczęściej klienci składają zamówienia w 15. tygodniu roku.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja NUM.TYG bierze datę zamówienia z kolumny Data zamówienia i zwraca numer tygodnia roku, w którym klient złożył zamówienie.
 2. Funkcja LICZ.JEŻELI liczy, ile razy dany numer tygodnia pojawia się w kolumnie Numer tygodnia.
 3. Dzięki temu możemy łatwo zidentyfikować, który tydzień roku jest najbardziej popularny wśród klientów składających zamówienia.

Instrukcja wstawienia funkcji NUM.TYG za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – komórkę C2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Data i godzina (Date & Time).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję NUM.TYG (WEEKNUM).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Liczba_kolejna (Serial_number), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z datą zamówienia. W przykładzie jest to komórka B2.
  • W polu Zwracany_typ (Return_type) wpisz wartość 1.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlony numer tygodnia roku, w którym klient złożył zamówienie.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę C2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.

Instrukcja wstawienia funkcji LICZ.JEŻELI za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce D2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję LICZ.JEŻELI (COUNTIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C6 (lub wpisz ten zakres ręcznie). Pamiętaj, że jeżeli zaznaczasz zakres komórek od konkretnej komórki do konkretnej komórki i funkcję zamierzasz kopiować, to taki zakres komórek musi być zamrożony przy pomocy symbolu dolara.
  • Kliknij w polu Kryterium (Criteria), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę C2.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce D2, zostanie wyświetlony wynik.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, kliknij komórkę D2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz myszki, funkcja zostanie skopiowana do końca wybranego zakresu.